gäddorna.fi

Välkommen till Gäddorna!

På våra möten bjuder vi på intressanta föredrag, aktuell information och reseskildringar. Vi sjunger allsång och samtalar om aktuella saker i vår närmiljö. Vi gör utfärder, resor, teater- och museibesök. Kolla Program och Kalendern. Och förstås dricker vi kaffe tillsammans. Vi deltar i Esbo svenska pensionärers (ESP) och Svenska Pensionärsförbundets (SPF) resor och evenemang m.m.

Om du har uppgett din e-postadress men inte får e-post från ordföranden med aktuell information vänligen kontakta Benita Bärlund.

Nya medlemmar är välkomna!

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna. Tag kontakt med klubbens ordförande Benita Bärlund eller Kristina Burmeister eller kom bara med på klubbmötena.

Ansökan om medlemsskap kan också göras elektroniskt. Fyll i blanketten här nere på sidan. Till dina förmåner hör pensionärstidningen "God Tid"!

Medlemsavgiften 2023 var 25 euro, men avgiften för 2024 bestäms på årsmötet den 4.3.

Efter det får alla våra medlemmar en personlig faktura!

Kom också ihåg att fylla i siffran längst nere på blanketten.


Medlemsansökan till ESP - Gäddvik-Mattby pensionärsklubb

Fyll i uppgifterna nedanför och skicka - uppgifterna går till den person inom klubben som ansvarar för medlemsregistret.

Kön
Skriv siffran 7 med bokstäver: