gäddorna.fi

Trettondags Lunch på Restaurant Bistro o Mat

04.01.2024 kl. 13.00 – 15.00
Vi startar det nya året med gemensam lunch. Anmälningar till Benita före 27.12.

Plats
Bistro o Mat
Hagalund