gäddorna.fi

Ost och Vinkväll för nya medlemmar

23.11.2023 kl. 18.00 – 20.00
Inbjudan till alla som blivit medlemmar i klubben 2022 och 2023. Vi presenterar oss för varandra - Förväntningar och önskemål mottages. Anmälning per 17.11 till ulla.saven@outlook.com

Plats
Gäddviks Servicecentral