gäddorna.fi

Utfärd till Fiskehamnen

11.07.2024 kl. 09.50 – 15.00
Båtfärden startar i Gäddvik och anlöper Fiskehamnen 2 timmar senare. Lunch i Fiskehamnen, retur med metro